Διακοπή λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (MMS)

Διακοπή λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (MMS)

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 14/10/2010 από τις 15:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (ΜΜΣ) λόγω αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης. Εξαιτίας των εργασιών το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Εξισορρόπησης (BMMS) θα είναι επίσης μη διαθέσιμο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.