Διακοπή λειτουργίας HVDC link Ελλάδας - Ιταλίας

Διακοπή λειτουργίας HVDC link Ελλάδας - Ιταλίας

Την Τρίτη 18 Μάϊου 2021 διαπιστώθηκε βλάβη στο HVDC link διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευαστεί η βλάβη.