19.09.2022

Άρση Περιορισμών Μονάδων Παραγωγής

Εργασίες σε Γραμμή Μεταφοράς 150kV

Λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών στη Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150kV Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, αίρεται ο ενδεχόμενος περιορισμός, ο οποίος επηρέαζε την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.