15.05.2021

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης Korinthos Power

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης Korinthos Power

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η συντήρηση της μονάδας Korinthos Power, επεκτείνεται έως και την Κυριακή 23/05/2021.