16.06.2021

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης GT2 ΑΗΣ Κομοτηνής

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης GT2 ΑΗΣ Κομοτηνής

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση του αεριοστροβίλου Νο2 (GT2) της μονάδας ΑΗΣ Κομοτηνής, επεκτείνεται έως και την Παρασκευή 18/06/2021.