07.04.2021

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης Elpedison Thess

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης Elpedison Thess

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η συντήρηση της μονάδας Elpedison Thess, θα πραγματοποιηθεί μόνο την 08/04/2021 και η μονάδα θα είναι διαθέσιμη από τις 09/04/2021.