31.05.2021

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΙΙ

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΙΙ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΙΙ, επεκτείνεται έως και την Τετάρτη 09/06/2021.