23.04.2021

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 1

Αναθεώρηση Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 1

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση της μονάδας Άγιος Δημήτριος 1, επεκτείνεται έως και την Κυριακή 09/05/2021.