Δημόσια Διαβούλευση: Υποθέσεις και δεδομένα της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031 του ΑΔΜΗΕ

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις υποθέσεις και τα δεδομένα που προτίθεται να λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031. 

Το κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 01/07/2021 έως και τις 12/07/2021, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ meleti.eparkeias@admie.gr με θέμα “Μελέτη Επάρκειας Ισχύος”.

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του.

Σχετικά Αρχεία :
Public Consultation on the assumptions of the new National Resource Adequacy Assessment of IPTO.pdf