Διαβουλεύσεις

Ημερομηνία ανάρτησης:
13.04.2023
Καταληκτική ημερομηνία:
01.05.2023
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και τη Δευτέρα 1 Μαΐου…
Ημερομηνία ανάρτησης:
12.04.2023
Καταληκτική ημερομηνία:
26.05.2023
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην Αγορά…
Ημερομηνία ανάρτησης:
06.02.2023
Καταληκτική ημερομηνία:
14.03.2023
Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Ενότητα 8.0, εδάφ. 8.3, παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του…
Ημερομηνία ανάρτησης:
15.07.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
15.08.2022
SEE CAO, on behalf of relevant TSOs, announces the public consultation for the update of the allocation rules on borders: Croatia – Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina - Montenegro…
Ημερομηνία ανάρτησης:
18.04.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
11.05.2022
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας».  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Τετάρτη 11…
Ημερομηνία ανάρτησης:
13.04.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
04.05.2022
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας».  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Τετάρτη 4…