Διαβουλεύσεις

Ημερομηνία ανάρτησης:
15.07.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
15.08.2022
SEE CAO, on behalf of relevant TSOs, announces the public consultation for the update of the allocation rules on borders: Croatia – Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina - Montenegro…
Ημερομηνία ανάρτησης:
18.04.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
11.05.2022
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας».  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 …
Ημερομηνία ανάρτησης:
13.04.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
04.05.2022
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας».  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 …
Ημερομηνία ανάρτησης:
04.04.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
18.04.2022
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης» για την εναρμόνιση της με την προσφάτως εγκριθείσα…
Ημερομηνία ανάρτησης:
01.04.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
06.05.2022
Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Απόφασης ΡΑΕ 185/2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασία Ενοποιημένου…
Ημερομηνία ανάρτησης:
24.03.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
07.04.2022
Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Απόφασης ΡΑΕ 185/2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο…