Διαβουλεύσεις

Ημερομηνία ανάρτησης:
04.08.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
31.08.2020
Ο ΑΔΜΗΕ σε συνέχεια της διαβούλευσης για την Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (η οποία έλαβε χώρα στο διάστημα 20/3/2020 έως 30/04/2020) και των σχολίων που έλαβε προχώρησε σε…
Ημερομηνία ανάρτησης:
29.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
28.08.2020
This consultation concerns the regional TSO proposal for new proposal of Shadow Allocation Rules which are part of approved fallback procedures elaborated in accordance with Article 44 of Commission…
Ημερομηνία ανάρτησης:
27.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
24.08.2020
This consultation concerns the regional TSO proposal for the establishment of fallback procedures in accordance with Article 44 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a…
Ημερομηνία ανάρτησης:
14.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
21.07.2020
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον "Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Τρίτη 21 Ιουλίου…