Δελτία Τύπου

04.04.2013
Επηρεάστηκαν τα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ιθάκη
12.03.2013
Στο τελικό στάδιο υλοποίησης η επένδυση που ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ
19.11.2012
Υπό επεξεργασία λύσεις για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου
13.03.2012
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
01.03.2012
IPTO undertakes the role of Transmission System Operator  for the Hellenic  Electricity Transmission System
01.03.2012
Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας