Δελτία Τύπου

11.11.2019
Εκδήλωση ενδιαφέροντος της STATE GRID για την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION
07.11.2019
Τελική ευθεία υλοποίησης για τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
23.10.2019
Ολοκληρώθηκε η τεχνική αξιολόγηση για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
15.10.2019
Με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας