Δελτία Τύπου

13.03.2012
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
01.03.2012
IPTO undertakes the role of Transmission System Operator  for the Hellenic  Electricity Transmission System
01.03.2012
Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας