Δελτία Τύπου

Σε τροχιά υλοποίησης τα σημαντικά έργα για την άρση του κορεσμού στο Σύστημα της Πελοποννήσου
Οδηγίες από τον Διαχειριστή για την ασφάλεια των πολιτών
Απώτερος στόχος η βελτίωση της λειτουργίας του συνολικού Συστήματος Ενέργειας
Μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνέχεια της αλλαγής της Συμφωνίας Μετόχων
Με ταχύτητα και διαφάνεια η συμβασιοποίηση κρίσιμων έργων από το Διαχειριστή
Δρομολογείται η δημιουργία ενός ακόμα νησιωτικού «ηλεκτρικού διαδρόμου»