Δελτία Τύπου

04.03.2022
Κυκλοφορεί με πλήρως ανανεωμένη εμφάνιση και νέο περιεχόμενο
02.03.2022
Έμπρακτη αναγνώριση της ιδιαίτερα επιτυχημένης θητείας της παρούσας Διοίκησης
09.02.2022
Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών συνδεσιμότητας Ελλάδας και Αιγύπτου
04.02.2022
Η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ προχωρά στην ονοματοδοσία των καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων του νησιού με την ηπειρωτική χώρα
19.01.2022
Μία πρωτοβουλία του Διαχειριστή για την ανάσχεση του brain drain
12.01.2022
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ