Δελτία Τύπου

30.06.2014
Ανάθεση του υποέργου που αφορά στη ζεύξη Λαυρίου–Σύρου
12.06.2014
Λόγω βλάβης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας
07.05.2014
Ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τρία από τα συνολικά τέσσερα υποέργα
26.03.2014
Αναδείχθηκαν οι μειοδότες για δύο υποέργα