Δελτία Τύπου

17.02.2017
Στη θέση του Προέδρου ο κ. Αθανάσιος Κορωνίδης και του Δ/ντος Συμβούλου ο κ. Ιωάννης Καμπούρης
10.02.2017
Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Καμπούρης και Δ/νουσα Σύμβουλος η Αικατερίνη Βάσιου
03.02.2017
Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τις αποδοχές τους σύμφωνα με το κοινά παραδεκτό μέτρο
03.11.2015
Η ΕΤΕπ στηρίζει χρηματοδοτικά έως και κατά 50% «πράσινα» έργα του ΑΔΜΗΕ
21.09.2015
Τα συνεργεία του ΑΔΜΗΕ επιδιόρθωσαν τη βλάβη κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες