Δελτία Τύπου

24.11.2014
Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα
21.11.2014
Εγγύηση η τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ σε έργα Υψηλής και Μέσης Τάσης
18.09.2014
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί σημαντικά έργα για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας