Δελτία Τύπου

25.08.2017
Ενδείξεις για υψηλή κερδοφορία σε μία μεταβατική περίοδο για τον Διαχειριστή
25.07.2017
Στο 51% το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ
05.07.2017
Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μανούσος Μανουσάκης
22.02.2017
Οδηγίες από τον Διαχειριστή για την ασφάλεια των πολιτών
17.02.2017
Στη θέση του Προέδρου ο κ. Αθανάσιος Κορωνίδης και του Δ/ντος Συμβούλου ο κ. Ιωάννης Καμπούρης
10.02.2017
Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Καμπούρης και Δ/νουσα Σύμβουλος η Αικατερίνη Βάσιου