Δελτία Τύπου

Με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ποντίστηκε το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο Υπερυψηλής Τάσης στην Ελλάδα
Η αρχιτεκτονική του διαγωνισμού ακολούθησε τις βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο
Αποκατάσταση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην Αθήνα μέσα σε λίγα λεπτά
Πλήρης ομαλοποίηση του Συστήματος εντός των επόμενων ωρών