Δελτία Τύπου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος της STATE GRID για την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION
Τελική ευθεία υλοποίησης για τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
Ολοκληρώθηκε η τεχνική αξιολόγηση για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής