Δελτία Τύπου

Νέα ΕΣΣΕ εναρμονισμένη με τα πρότυπα και τις αρχές του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
Έλεγχος και δυναμική ρύθμιση της τάσης του Συστήματος της Κρήτης μέσω του STATCOM.
Νέο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα για τον ΑΔΜΗΕ.
Επιτυχής ολοκλήρωση της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου.
Ο ΑΔΜΗΕ αντιλαμβάνεται τον εθνικό του ρόλο και συνδράμει έργα μακράς πνοής που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο.
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της ανάδοχης εταιρείας «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ» στη Νέα Πεντέλη.