Δελτία Τύπου

06.05.2021
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023.
28.04.2021
Νέα ΕΣΣΕ εναρμονισμένη με τα πρότυπα και τις αρχές του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
22.04.2021
Έλεγχος και δυναμική ρύθμιση της τάσης του Συστήματος της Κρήτης μέσω του STATCOM.
08.04.2021
Νέο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα για τον ΑΔΜΗΕ.
01.04.2021
Επιτυχής ολοκλήρωση της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου.
31.03.2021
Ο ΑΔΜΗΕ αντιλαμβάνεται τον εθνικό του ρόλο και συνδράμει έργα μακράς πνοής που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο.