Δελτία Τύπου

04.02.2022
Η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ προχωρά στην ονοματοδοσία των καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων του νησιού με την ηπειρωτική χώρα
19.01.2022
Μία πρωτοβουλία του Διαχειριστή για την ανάσχεση του brain drain
12.01.2022
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ
08.12.2021
Βασικοί άξονες αναφοράς για το 2020, η κοινωνία και το περιβάλλον
12.11.2021
To υπερσύγχρονο καλωδιακό πλοίο "Aurora" στον Πειραιά