Δελτία Τύπου

09.03.2021
Σύμφωνο συνεργασίας για την εγκατάσταση πιλοτικού σταθμού αποθήκευσης στον Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Θήβα.
15.02.2021
Τα συνεργεία του Διαχειριστή επιχειρούν ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
14.02.2021
Μέτρα από τον ΑΔΜΗΕ για να διασφαλιστεί η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς των μονάδων παραγωγής.
10.02.2021
Σχέδιο άμεσης δράσης μετά το συμβάν στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου.
08.02.2021
Πλήρης αποκαταστάση της λειτουργίας του Συστήματος σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας.
08.02.2021
Η ηλεκτροδότηση του Συστήματος Μεταφοράς σε Αττική και Πελοπόννησο αποκαταστάθηκε ταχύτατα, χάρη στην άμεση επέμβαση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ.