Δελτία Τύπου

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί σημαντικά έργα για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας
Ανάθεση του υποέργου που αφορά στη ζεύξη Λαυρίου–Σύρου
Λόγω βλάβης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας