Δελτία Τύπου

Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μανούσος Μανουσάκης
Οδηγίες από τον Διαχειριστή για την ασφάλεια των πολιτών
Στη θέση του Προέδρου ο κ. Αθανάσιος Κορωνίδης και του Δ/ντος Συμβούλου ο κ. Ιωάννης Καμπούρης
Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Καμπούρης και Δ/νουσα Σύμβουλος η Αικατερίνη Βάσιου
Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τις αποδοχές τους σύμφωνα με το κοινά παραδεκτό μέτρο
Λόγω της απρόβλεπτης εξόδου εταιρειών από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας