Δελτία Τύπου

Οδηγίες από τον Διαχειριστή για την ασφάλεια των πολιτών
Ο αριθμός των ενδιαφερομένων ανήλθε στους 143
Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος
Επιτάχυνση των έργων υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Διαχειριστή
Σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018 το νέο οργανόγραμμα με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας
Με οικονομική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ ο Διαχειριστής στέκεται αρωγός στο έργο των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης