Δελτία Τύπου

10.07.2018
Επιτάχυνση του έργου κατά δύο χρόνια σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα
27.06.2018
Κλείνει ο βρόχος μεταξύ Πάρου, Νάξου και Μυκόνου
26.06.2018
Διασφαλίζονται πλήρως όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων
09.05.2018
Ολοκληρώθηκε η  Α’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
04.05.2018
Ευνοϊκότεροι όροι χρηματοδότησης για το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή
20.04.2018
Ο Διαχειριστής παρακολουθεί αδιάλειπτα τη λειτουργία του Συστήματος