Δελτία Τύπου

30.03.2020
Ανάδειξη SIEMENS - ΤΕΡΝΑ για το έργο της διασύνδεσης Κρήτης με Αττική
18.03.2020
Δίπλα στην κοινωνία για τη μάχη κατά του κορωνοΪού