Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ στηρίζει χρηματοδοτικά έως και κατά 50% «πράσινα» έργα του ΑΔΜΗΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ειδική εκδήλωση για την υπογραφή της δεύτερης δόσης των δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.   

Τις Συμβάσεις υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μπλάνας και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση μέχρι του 50% του συνολικού προϋπολογισμού συγκεκριμένων έργων του ΑΔΜΗΕ.

Ειδικότερα:

  • Χρηματοδότηση μέχρι του ποσού ύψους  €140 εκατ. ομάδας έργων υπό τη γενική επωνυμία «IPTO Transmission I».
  • Χρηματοδότηση μέχρι του ποσού ύψους €130 εκατ. του έργου  «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα - Φάση Α’».

Κατόπιν τούτου τον Σεπτέμβριο 2014, η Εταιρεία, υπέγραψε τις πρώτες δανειακές συμβάσεις για την χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων και στη συνέχεια υπέγραψε σήμερα και τις δεύτερες δανειακές συμβάσεις για τα υπολειπόμενα ποσά χρηματοδότησης ήτοι, δανειακή σύμβαση ποσού €70 εκατ. για το έργο «IPTO Transmission I» και δανειακή σύμβαση ποσού €65 εκατ. για το έργο «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα - Φάση Α’» .

Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση  ο κ. Ιωάννης Μπλάνας αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η ΕΤΕπ διαχρονικά στηρίζει τα αναπτυξιακά έργα υποδομής στα δίκτυα μεταφοράς του ηλεκτρισμού της χώρας, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί μεταφοράς, να βελτιωθεί η αξιοπιστία του συστήματος, να δοθεί η δυνατότητα στην διείσδυση ενέργειας από ΑΠΕ και να επεκταθεί ώστε να υλοποιηθεί η τροφοδότηση των μεγάλων νησιών κατά τον πλέον οικονομικό και αποδοτικό τρόπο, με σεβασμό στο περιβάλλον και με στόχο την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών CO2. Ταυτόχρονα τα έργα του ΑΔΜΗΕ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και εντάσσονται στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την ενέργεια».

Κοινοποιήστε