Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί σημαντικά έργα για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ειδική εκδήλωση για την υπογραφή των Δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.   

Τις Συμβάσεις  υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Γιάννης Γιαρέντης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu.

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν  χρηματοδότηση μίας ομάδας Έργων με την γενική επωνυμία «Transmission I» ύψους €70 εκατ. και του έργου «Διασύνδεση των Κυκλάδων Φάση Α’» ύψους €65 εκατ., τα οποία αποτελούν υποσύνολα της συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης των €140 εκατ. και €130 εκατ. αντίστοιχα, με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των δανείων και για τις δύο Συμβάσεις τα 20 έτη.

Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση ο κ. Γιαρέντης αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η ΕΤΕπ διαχρονικά υποστηρίζει τα αναπτυξιακά έργα υποδομής στα δίκτυα του ηλεκτρισμού της χώρας. Η συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για  την έγκαιρη έναρξη των εργασιών κατασκευής και ολοκλήρωσης του κομβικού αυτού έργου, που σηματοδοτεί πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, τις  τοπικές κοινωνίες των νησιών, την αγορά ενέργειας και το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, σήμερα η ΕΤΕπ συμμετέχει στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας όπως είναι η  γραμμή ΥΤ Μεγαλόπολης-Πάτρας, η διασύνδεση Πολυπόταμος-Νέα Μάκρη αλλά και τα άλλα μικρότερα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ενεργειακή ασφάλεια, ανάπτυξη των ΑΠΕ και προστασία του περιβάλλοντος».

Κοινοποιήστε