Υποβολή προσφορών για το έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Προχωρά ο διαγωνισμός για το έργο με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ

Σχετικά με την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, από τον ΑΔΜΗΕ ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Την Τρίτη 15.10.2013 και ώρα 10:00πμ διενεργήθηκε η αποσφράγιση των Φακέλων Α΄ των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό του έργου «Σύνδεση των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισμού €240.000.000. Το έργο έχει διαχωριστεί στις ακόλουθες ομάδες:

Oμάδα Α: Υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου - Σύρου (προϋπολογισμός €100.000.000).

Ομάδα B: Υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Τήνου - Σύρου, Σύρου - Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και Τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο (προϋπολογισμός €85.000.000).

Ομάδα Γ: Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Y/Σ Υποβιβασμού 150 kV/ΜΤ στις νήσους Σύρο- Πάρο-Μύκονο (προϋπολογισμός €42.000.000).

Ομάδα Δ: Συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος +/-100 MVAr «SVC» στην Σύρο (προϋπολογισμός  €13.000.000).

Προσφορές υπεβλήθησαν από τους ακόλουθους οίκους για τις αντίστοιχες Ομάδες:

Ομάδα Α:
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
- PRYSMIAN GROUP

Ομάδα B:
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
- PRYSMIAN GROUP

Ομάδα Γ:
- ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΒΒ Α.Ε. - ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.
- ΜΕΤΚΑ
- ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - HYOSUNG CORPORATION
- CHINT ELECTRIC CO LTD
- ALSTOM GRID S.p.A.
- ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SIEMENS AG - ΖΗΜΕΝΣ Α.Ε.

Ομάδα Δ:
- ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΒΒ Α.Ε. - ΑΒΒ ΑΒ
- ΕLECTROMEC Α.Ε.

Σημειώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας έγινε σύμφωνα με την ημερομηνία που είχε αναγγελθεί και με την παρουσία όλων των εκπροσώπων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Ο ΑΔΜΗΕ θα προβεί σύντομα σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Κοινοποιήστε