Τριάντα θέσεις μαθητείας στον ΑΔΜΗΕ για το σχολικό έτος 2017-18

Πρωτοβουλία του Διαχειριστή για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Την ένταξη του ΑΔΜΗΕ στις επιχειρήσεις/φορείς που θα συμμετάσχουν στα Προγράμματα Μαθητείας που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αποφάσισε το Δ.Σ. της εταιρείας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διαχειριστή, προωθώντας παράλληλα την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και τη διασύνδεσή της με τις ανάγκες της οικονομίας που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης. 

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2017-2018 ο ΑΔΜΗΕ προσφέρει 30 θέσεις μαθητείας που απευθύνονται σε μαθητευόμενους και σπουδαστές των τριών δομών ΕΕΚ, δηλαδή των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) . 

Οι θέσεις καλύπτουν διάφορες ειδικότητες (τεχνικοί ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, στελέχη διοίκησης και οικονομίας κ.α.) και είναι ισόποσα κατανεμημένες μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών δομών. Οι μισές από αυτές θα δημιουργηθούν στις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα και οι υπόλοιπες σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις (Λάρισα, Κοζάνη, Αγρίνιο και Πτολεμαΐδα). 

Τα Προγράμματα Μαθητείας επιδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και παρέχουν αμοιβή (που ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου) καθώς και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους συμμετέχοντες. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αντιστοιχεί σε κατάρτιση επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, «Θεωρούμε ότι η εταιρεία μας οφείλει να συμβάλει στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας που δίνει λύσεις σε προβλήματα επαγγελματικής αναζήτησης, προσφέροντας μια ομαλή και ασφαλή πρώτη επαφή των μαθητευόμενων με την αγορά εργασίας. Η επιτυχία του ΑΔΜΗΕ περνά και μέσα από την είσοδο νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο θα μεταβιβαστεί η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία. Γι’ αυτό και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία προς την κατεύθυνση αυτή».

Κοινοποιήστε