Συνάντηση των Διοικήσεων ΑΔΜΗΕ-ΜΕPSO

Στην κορυφή της ατζέντας το market coupling και η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων

Αντιπροσωπεία ηγετικών στελεχών του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της πΓΔΜ (MEPSO), με τον επικεφαλής της MEPSO, Sasho Vasilevski, συναντήθηκε την Πέμπτη με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας των δυο Διαχειριστών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκαν τα θέματα της ενοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (market coupling) και ανάπτυξης των διεθνών διασυνδέσεων.

Ειδική αναφορά, εξάλλου, έγινε στην προοπτική ενίσχυσης των υφιστάμενων διασυνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ. Υπενθυμίζεται ότι τα Συστήματα Μεταφοράς  ηλεκτρικής ενέργειας των δυο χωρών συνδέονται με δυο γραμμές 400kV, η μία μεταξύ KYT Θεσσαλονίκης και Dubrovo και η δεύτερη μεταξύ ΚΥΤ Μελίτης και Bitola στην πΓΔΜ. Οι Διοικήσεις ΑΔΜΗΕ και MEPSO αναζήτησαν επίσης και τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας κατά την καθημερινή λειτουργία των Συστημάτων των δυο χωρών.

Η διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για στενότερη συνεργασία των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή τελεί υπό την αιγίδα του ΕΝTSO-E, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των ΔΣΜ και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη νέων διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Κοινοποιήστε