13.03.2012

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Μαρτίου 2012, μετά τον ορισμό του από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29.2.2012, εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Κουτζούκο  και ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Σπύρο Βάσσο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ, κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Κουτζούκος   Γεώργιος,   Πρόεδρος (Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Βάσσος Σπύρος, Αντιπρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Απέργης Νικόλαος, Μέλος (Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς)
  • Μίχου  Ευστάθιος,   Μέλος (Δικηγόρος, Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών)

Το πέμπτο μέλος, το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα υποδειχθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το καταστατικό διαδικασιών. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κουτζούκος δήλωσε τα ακόλουθα: « Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει ανθρώπους με σημαντική εμπειρία και γνώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας όσον αφορά την διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και για θέματα που αφορούν τις λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων και αγορών. Αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την Οικονομία, αλλά και σε μια κρίσιμη καμπή για τις νέες ενεργειακές επενδύσεις της χώρας και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης» Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 29.02.2012  απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής  αρχόμενη από 29.02.2012 και λήγουσα 28.02.2015. Στη θέση του  Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διορίστηκε, από  το Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο κ. Μαΐσης Αλβέρτος, Διπλωματούχος  Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός.

Κοινοποιήστε