Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο κ. Ιωάννης Γιαρέντης στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ  Α.Ε.  κατά τη συνεδρίασή του στις  11 Ιουλίου 2013,  μετά τον ορισμό του από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 20 / 11.06.2013 απόφασή του, εκλέγοντας ως Πρόεδρο  &  Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Γιαρέντη Ιωάννη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Γιαρέντης Ιωάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ( Στέλεχος Επιχειρήσεων)                               
  • Βάσσος Σπυρίδων,  Μέλος ( Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός )
  • Παπαβασιλόπουλος Γεώργιος, Μέλος ( Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  – Μηχανολόγος, Καθηγητής του Ε.Μ.Π.)
  • Παπαστάμος Στάμος,  Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων ( Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός )
  • Χριστοδουλάκης Βασίλειος, Μέλος ( Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.)

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιαρέντης Ιωάννης  ευχαρίστησε  κατ’ αρχήν  τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν στη σύσταση και οργάνωση του ΑΔΜΗΕ, επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση του από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς.  Στη συνέχεια δήλωσε τα ακόλουθα: «Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει ανθρώπους με σημαντική εμπειρία και γνώσεις σε όλους τους τομείς που αφορούν στις λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων και αγορών.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αποστολή την υλοποίηση των απαραίτητων νέων ενεργειακών επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνδρομή στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τους άλλους διαχειριστές μεταφοράς. 

Συνδυάζοντας  τη γνώση και την εμπειρία και σε άμεση συνεργασία με το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό, καθώς και με όλους τους εργαζομένους, θα αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και θα εκπληρώσουμε το όραμά μας, ώστε να αποτελέσει η εταιρεία μας έναν από τους πιο αποτελεσματικούς διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, προς όφελος των Χρηστών του Συστήματος, των Συµµετεχόντων της Αγοράς και της κοινωνίας στο σύνολό  της». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 11.06.2013  απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής,  αρχόμενη από 11.07.2013 και λήγουσα 10.07.2016.

Κοινοποιήστε