17.02.2017

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Στη θέση του Προέδρου ο κ. Αθανάσιος Κορωνίδης και του Δ/ντος Συμβούλου ο κ. Ιωάννης Καμπούρης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Φεβρουαρίου 2017, μετά τον ορισμό νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, με την  υπ’ αριθμ. 46/10.02.2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον κ. Κορωνίδη Αθανάσιο και τον κ. Καμπούρη Ιωάννη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Κορωνίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός)
  • Καμπούρης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός )
  • Βάσιου Αικατερίνη, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ))
  • Γεωργαντζής Γεώργιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κορωνίδη Αθανάσιου και του μέλους κ. Γεωργαντζή Γεώργιου λήγει την 10.05.2018,  του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Καμπούρη Ιωάννη και του μέλους Βάσιου Αικατερίνης λήγει την 09.02.2020 και του  μέλους-εκπροσώπου των εργαζομένων, κ. Νικολόπουλου Φώτιου λήγει στις 08.06.2019.

Κοινοποιήστε