Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ

Σκοπός η θωράκιση των ενεργειακών αναγκών της χώρας

Ο ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και εν όψει των απεργιακών κινητοποιήσεων, που έχει εξαγγείλει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη κατά πρώτον τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κατά δεύτερο, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ευστάθειας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα οδηγούσε στην κατάρρευσή του (black out). 

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής κρίθηκαν αναγκαίες οι ακόλουθες ενέργειες:  

  • Να σταλεί επιστολή στην ΔΕΗ, στην οποία θα επισημαίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικού δυναμικού ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας και ανάλογα με τον τύπο των Μονάδων.
  • Να υλοποιηθούν εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τα βόρεια σύνορα της χώρας, κατ’ ελάχιστον 1400 MW και εξαντλώντας την διαθεσιμότητα  από τους όμορους διαχειριστές, κάνοντας χρήση πέραν των εμπορικά διαθέσιμων και των εκτάκτων εισαγωγών (emergency).
  • Να σταλεί επιστολή στους Ανεξάρτητους Ηλεκτροπαραγωγούς , όπως μεγιστοποιήσουν την παραγωγική τους ικανότητα για όσο διάστημα απαιτηθεί.  
  • Να ζητηθεί από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της Υψηλής και Μέσης τάσης να μειώσουν την απορροφούμενη ισχύ.

Να ζητήσει από τον ΔΕΔΔΗΕ την διακοπή των αντλιοστασίων των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής του φορτίου. Πέραν των ανωτέρω, ο ΑΔΜΗΕ θα παρακολουθεί αδιαλείπτως την λειτουργία του Συστήματος, ήτοι την εξέλιξη του φορτίου, τις διαθεσιμότητες των Μονάδων παραγωγής, την διακύμανση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και την τήρηση των κατ΄ ελάχιστο απαιτουμένων που έχουν ζητηθεί και αποτελούν ευθύνη του κάθε εμπλεκόμενου και θα επικαιροποιεί σε συνεχή ροή το ενδοημερήσιο Πρόγραμμα Κατανομής, υλοποιώντας εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Κοινοποιήστε