Ολοκλήρωση διαγωνισμού διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Ανάθεση του υποέργου που αφορά στη ζεύξη Λαυρίου–Σύρου

Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη συνεδρίαση της 27/6/2014, επικύρωσε τις εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και ενέκρινε την εισήγηση για την ανάθεση στην εταιρεία Prysmian, του υποέργου Α που αφορά στη ζεύξη Λαυρίου–Σύρου, με υποβρύχιο καλώδιο 150 kV, συνολικού μήκους 108 χλμ.

Η υπογραφή της σύμβασης με τον ως άνω οίκο θα πραγματοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που απαιτείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την παραπάνω ανάθεση ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για το σύνολο των τεσσάρων υποέργων και αναμένεται πλέον να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού έργου για τη χώρα, που η ΔΕΗ είχε ξεκινήσει να μελετά το 1993.

Το έργο αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση του ενεργειακού κόστους της χώρας, αλλά και στην ελάφρυνση του κόστους για τον Έλληνα καταναλωτή, μέσα από την μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων έχει ταυτόχρονα την περιβαλλοντική της σημασία, αφού θα μειωθούν καθοριστικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος στο Αιγαίο. Τέλος, αυξάνεται η αξιοπιστία τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των νησιών μας.

Κοινοποιήστε