Μνημόνιο Συνεργασίας ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ

Οι Διαχειριστές επεκτείνουν τη συνεργασία τους στη νέα εποχή των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Η συμφωνία υπεγράφη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνο Μανουσάκη και τον ομόλογό του από τον ΔΕΔΔΗΕ κ. Νίκο Χατζηαργυρίου σε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ.

Με τη σημερινή συμφωνία, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκουν να επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να σχεδιάσουν κοινές δραστηριότητες και συνέργειες στο περιβάλλον αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών τόσο στη Διανομή όσο και στη Μεταφορά. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί τη νέα εποχή των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, στην οποία οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν νέες δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη.

Ενδεικτικοί τομείς στους οποίους θα διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δυο Διαχειριστών είναι:

 1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής
  Οσον αφορά στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, προβλέπεται - μεταξύ άλλων - ο συντονισμός των έργων στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής, η τακτική ενημέρωση για την πορεία έργων κοινού ενδιαφέροντος και η εκπόνηση κοινών μελετών  για την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Σε βραχυπρόθεσμη βάση, προτείνεται η ανταλλαγή δεδομένων παραγωγής/κατανάλωσης για την πρόβλεψη των ροών ισχύος στους Υποσταθμούς,  η ανταλλαγή πληροφοριών για τη δυνατότητα ένταξης μονάδων και για τις προγραμματισμένες διακοπές για συντήρηση και η σύνταξη μελετών για τον προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων είτε στο Σύστημα Μεταφοράς είτε στο Δίκτυο Διανομής.
   
 2. Αποκατάσταση Συστήματος
  Η χρήση της διεσπαρμένης παραγωγής στο Δίκτυο Διανομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του Συστήματος, επιταχύνοντας τη διαδικασία αποκατάστασης και μειώνοντας τον χρόνο μη εξυπηρέτησης της ζήτησης.
   
 3. Διαχείριση Συμφορήσεων
  Η ανταλλαγή πληροφοριών παραγωγής/ζήτησης και ροών φορτίου μεταξύ των δύο Διαχειριστών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βέλτιστη διαχείριση συμφορήσεων του Συστήματος.
   
 4. Ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  Οι Διαχειριστές θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα προκειμένου να αυξήσουν την ελεγξιμότητα του Δικτύου Διανομής και του Συστήματος Μεταφοράς. Τα δεδομένα πραγματικού χρόνου φορτίου και παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Σύστημα για τον ακριβέστερο υπολογισμό των περιθωρίων ευστάθειας τάσης.

Οπως επισημάνθηκε από τους  κ.κ. Μανουσάκη και Χατζηαργυρίου, οι ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην ελληνική αγορά ενέργειας λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ και της διεσπαρμένης παραγωγής στο Δίκτυο Διανομής έχουν καταστήσει πιο πολύπλοκο τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των ενεργειακών Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των Διαχειριστών με σκοπό την διασφάλιση της ευστάθειας των Δικτύων, τον έλεγχο των ροών ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού με χαμηλό κόστος. «Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών τόσο στη Διανομή όσο και στην Μεταφορά προσφέρει δυνατότητες προστιθέμενης αξίας με πολλαπλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τους καταναλωτές και τη χώρα εν γένει», κατέληξαν οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Κοινοποιήστε