22.07.2020

Μεταβολή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΜΗΕ

Νέα σύνθεση στο διοικητικό συμβούλιο

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει τη μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ως εξής:

Σύμφωνα με την από 15.07.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ και Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ σε αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημοσθένη Παπασταμόπουλου και Ιωάννη Καμπούρη. Η θητεία των νέων μελών του ΔΣ είναι τριετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τη νέα του σύνθεση, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 21.07.2020 ως ακολούθως:

Μανούσος Μανουσάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ

Xinghua Shi του Laishui Shi, Μέλος ΔΣ και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Hong Li του Minlin Li, Μέλος ΔΣ

Yunpeng He του Jin He, Μέλος ΔΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, Μέλος ΔΣ

Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Φώτιος Νικολόπουλος του Δημητρίου, Μέλος ΔΣ - Εκπρόσωπος των εργαζομένων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ καλωσορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχεται καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Ευχαριστεί, επίσης, θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσφορά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στον Διαχειριστή».

Κοινοποιήστε