25.07.2017

Μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ

Στο 51% το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24 Ιουλίου 2017 καταχωρήθηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι δύο συναλλαγές που αφορούσαν στη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κατόπιν αυτού το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κοινοποιήστε