Ισχυρή συμμετοχή στον 2ο κύκλο του προγράμματος «IPTO Talent»

Πάνω από 580 αιτήσεις συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «IPTO Talent» που προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ για την προσέλκυση νέων επιστημόνων με μηδενική έως ελάχιστη εργασιακή εμπειρία.

Πάνω από 580 αιτήσεις συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (17 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου), αριθμός εξαπλάσιος σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του IPTO Talent.

Όπως προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των αιτήσεων, το ενδιαφέρον συμμετοχής στο «IPTO Talent» ήταν ισχυρό τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες, με τα ποσοστά των υποψηφίων να ανέρχονται σε 55% και 45% αντίστοιχα.

Η ισχυρή συμμετοχή στον δεύτερο κύκλο του «IPTO Talent» αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον του νέου επιστημονικού προσωπικού της χώρας για τα έργα που εκτελεί ο ΑΔΜΗΕ, με στόχο την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Με πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 5,7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, ο Διαχειριστής πρόκειται να συνεχίσει το πρόγραμμα προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναμικού, που αποτελεί την κινητήρια δύναμή του για την υλοποίηση των μεγάλων αυτών έργων.

Με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της διαδικασίας, ανεξάρτητος εξειδικευμένος σύμβουλος έχει ξεκινήσει ήδη την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων μέσω της διενέργειας online δοκιμασιών και τη διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων. Οι υποψήφιες/οι που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση θα αξιολογηθούν από αρμόδια στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων του ΑΔΜΗΕ.

Οι 20 επικρατέστερες/οι θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Διαχειριστή με έμμισθη σχέση πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός έτους, και θα εργαστούν σε διάφορα projects που υλοποιεί η εταιρεία στην Αττική, αποκομίζοντας σημαντική γνώση και εμπειρία. Τα έργα ενδεικτικά αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών & πληροφοριακών συστημάτων, στην ανάλυση δεδομένων, στη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενεργειακών υποδομών, σε ρυθμιστικά θέματα αγοράς ενέργειας, σε οικονομικές αναλύσεις, και στην προστασία δεδομένων επιχειρηματικού απορρήτου και GDPR. Οι 20 επιτυχόντες/ούσες θα λάβουν εκπαίδευση και καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, και στη συνέχεια θα  ενταχθούν στις ομάδες που θα αναλάβουν την υλοποίηση των αντίστοιχων νέων έργων.

Κοινοποιήστε