03.07.2019

Ημερίδα του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης

Παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου λειτουργίας της αγοράς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης την Παρασκευή 28 Ιουνίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το παρών  έδωσε μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων από το σύνολο των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη Συνδέσμων και θεσμικών φορέων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης (που υπογράμμισε ότι τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία θα «τρέξει» η Αγορά Εξισορρόπησης θα παραδοθούν στο τέλος του έτους) και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Μιχάλης Φιλίππου που προσδιόρισε χρονικά την πλήρη λειτουργία του ΕΧΕ για τον Ιούνιο του 2020.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας  παρουσιάστηκαν οι βασικές παράμετροι του σχεδιασμού της αγοράς από τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ  κ. Γιάννη Καμπούρη και από τον Διευθυντή Διαχείρισης Αγοράς κ. Ηρακλή Σκοτεινό, ενώ εν συνεχεία παρουσιάστηκαν οι κυριότερες διαφορές του νέου μοντέλου της Αγοράς Εξισορρόπησης με το τρέχον μοντέλο.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία βασικά στοιχεία που απαρτίζουν την νέα αγορά εξισορρόπησης και πιο συγκεκριμένα:

  • Η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού,  σκοπός της οποίας είναι ο προγραμματισμός της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος και η κατανομή των απαιτούμενων εφεδρειών στους συμμετέχοντες.
  • Η  Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, η οποία διασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος κατά τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.
  • Τέλος, αναλύθηκε η διαδικασία της Εκκαθάρισης της αγοράς, από το στάδιο υπολογισμού ενεργειακών δεδομένων από τους μετρητές του συστήματος, έως τις αναλυτικές μεθοδολογίες υπολογισμού των χρεοπιστώσεων των συμμετεχόντων

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, αρχικά παρουσιάστηκαν οι ενέργειες του διαχειριστή για την λειτουργία της νέας ενεργειακής αγοράς σε καθεστώς σύζευξης με τις γειτονικές αγορές (market coupling) και στη συνέχεια η αναλυτικά τα νέα πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί. Συνολικά ο ΑΔΜΗΕ παρουσίασε τέσσερα νέα συστήματα: το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (MMS), το Σύστημα Εκκαθάρισής Αγοράς (MSS), το Σύστημα διαχείρισης μετρήσεων (MODESTO), καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης Διασυνοριακών Συναλλαγών (XBMS). Αναφέρθηκε ότι οι εσωτερικές δοκιμές των συστημάτων έχουν εκκινήσει και ότι η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει κοινοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ.

Στο τέλος της ημερίδας απαντήθηκαν όλες οι υποβληθείσες από τους συμμετέχοντες ερωτήσεις και  ανακοινώθηκε η υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας του ΑΔΜΗΕ  και η ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό για το ρυθμιστικό πλαίσιο της νέας αγοράς.

Κοινοποιήστε