Εξέλιξη διαγωνισμού διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τρία από τα συνολικά τέσσερα υποέργα

Σχετικά με το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποφάσισε την ανάθεση του υποέργου (Ομάδα Γ), που αφορά  στον Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Υ/Σ Υποβιβασμού 150 kV/ΜΤ στις νήσους Σύρο – Πάρο – Μύκονο, στην μειοδότρια εταιρεία ALSTOM Grid S.p.A.

Η υπογραφή της σύμβασης με τον ως άνω οίκο θα πραγματοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που απαιτείται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Με την παραπάνω ανάθεση έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα τρία υποέργα των Ομάδων Β, Γ και Δ και απομένει η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Ομάδας Α, για να ξεκινήσει η υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού για τη χώρα έργου. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί και η σχετική διαγωνιστική διαδικασία της Ομάδας Α.

Κοινοποιήστε