Επισπεύδεται η Γ' Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων

Επιτάχυνση των έργων υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Διαχειριστή

Την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών για τη Γ’ Φάση ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση των έργων υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Διαχειριστή στο πλαίσιο της συνεργασίας των δυο βασικών μετόχων, του Ελληνικού Δημοσίου και της State Grid of China.

Στις 28 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του υποθαλάσσιου καλώδιου που συνδέει τη Σύρο με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Υποσταθμού του Λαυρίου. Εντός του μήνα θα ηλεκτριστούν τα καλώδια που συνδέουν την Σύρο με την Τήνο και την Πάρο. Από το Μάρτιο θα αρχίσει να παίρνει ρεύμα από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και η Μύκονος, κλείνοντας τον κύκλο του έργου, προϋπολογισμού 245 εκατ. ευρώ.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, «με δεδομένο ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της διασύνδεσης το συνολικό κοινωνικοοικονομικό όφελος εκτιμάται στα 80 εκατ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι το έργο θα έχει αποσβεστεί σε τρία χρόνια και θα προσφέρει περαιτέρω αξία στην οικονομία και την κοινωνία μέσω της μείωσης του κόστους των ΥΚΩ, της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των νησιών και της ώθησης στον τουρισμό δια της ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού κατά τους θερινούς μήνες».

Όσον αφορά στη Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει αφενός την ένταξη της Νάξου στο σύμπλεγμα των νησιών που θα ηλεκτροδοτούνται μέσω του ΕΣΜΗΕ, αφετέρου την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων Ανδρου-Τήνου και Ανδρου-Λιβαδιού (Εύβοια), αναφέρθηκε ότι η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση των επιμέρους υποέργων (συνολικού προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ) βρίσκεται σε προχωρημένη φάση. Θα ακολουθήσει η συμβολαιοποίηση των έργων και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, με στόχο το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Ο κ. Μανουσάκης, εξάλλου, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου θα συζητήσει την επίσπευση κατά δυο χρόνια της Γ΄ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων (πόντιση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου), ώστε τα έργα, προϋπολογισμού 102 εκατ. ευρώ, να περατωθούν εντός του 2020 αντί του 2022 που προβλέπεται στο υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.

«Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν δυο σημαντικούς παράγοντες: Πρώτον, ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι προσηλωμένα στην ανάγκη επιτάχυνσης των διασυνδέσεων καθώς, αναμένεται αύξηση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στο πλαίσιο της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον αποδεικνύεται ότι "γίνεται κι αλλιώς", δηλαδή ότι ο Διαχειριστής μπορεί να λειτουργήσει σύγχρονα και αποδοτικά έχοντας το Δημόσιο ως μέτοχο πλειοψηφίας», κατέληξε.

Κοινοποιήστε