15.10.2019

Εφαρμογή (app) του ΑΔΜΗΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), στο πνεύμα της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία του και με στόχο τη διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημιούργησε την εφαρμογή «ΑΔΜΗΕ – Ρυθμιστικό Πλαίσιο» (“IPTO Codes”).

Με την εν λόγω εφαρμογή (app), η οποία διατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, οι χρήστες μπορούν μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής να αποκτήσουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στα βασικά κείμενα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν τις αγορές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο ΑΔΜΗΕ.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

1. Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης
Παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και οι σχετικές Μεθοδολογίες, Τεχνικές Αποφάσεις και Ειδικές Εγκρίσεις.

2. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
Παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), καθώς και τα σχετικά Εγχειρίδια.

Ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη του στόχου σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η εφαρμογή «ΑΔΜΗΕ – Ρυθμιστικό Πλαίσιο» διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS, μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://play.google.com/store/apps/details?id=admie.pvlive.gr 

https://apps.apple.com/gr/app/ipto-regulatory-framework/id1473045105?ls=1 

 

Κοινοποιήστε