25.08.2017

Διανομή Προμερίσματος

Ενδείξεις για υψηλή κερδοφορία σε μία μεταβατική περίοδο για τον Διαχειριστή

Τη διανομή προμερίσματος αποφασίζει το Δ.Σ. του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) μετά την εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του έτους, που προϊδεάζουν για υψηλή κερδοφορία για ολόκληρη τη χρήση του 2017, ενός μεταβατικού έτους για τον Διαχειριστή λόγω των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς, μετά τον διαχωρισμό του από τη ΔΕΗ, την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή, State Grid of China, στο μετοχικό του κεφάλαιο με ποσοστό 24%. 

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου, αποφασίζει τη διανομή προμερίσματος σε ποσοστό 50% των καθαρών κερδών που ανήλθαν στα 14,631 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσού 7,315 εκατ. ευρώ.

Κοινοποιήστε