Διαγωνισμός Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Αναδείχθηκαν οι μειοδότες για δύο υποέργα

Σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποφάσισε τα κάτωθι:

  • Την ανάθεση του υποέργου (Ομάδα Β), που αφορά  στις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Τήνου - Σύρου, Σύρου - Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και Τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο, στην μειοδότρια εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ.
  • Την ανάθεση του υποέργου (Ομάδα Δ) που αφορά στο συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος «SVC» στην Σύρο, στην μειοδότρια εταιρεία ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΒΒ ΑΕ - ΑΒΒ ΑΒ.

Η υπογραφή των συμβάσεων με τους ως άνω οίκους θα πραγματοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που απαιτείται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προβεί σύντομα σε νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες των Ομάδων Α και Γ.

Κοινοποιήστε